Jak przygotować auto do przeglądu okresowego?

Badania techniczne to wymóg, którego musimy się trzymać. Warto jednak pamiętać, że jest to obowiązek, który sprzyja pożytkowi: wpływa bowiem na bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu. Jeśli nasz samochód jest nowy, wszelkie badania są zazwyczaj jedynie formalnością. Jeśli jednak lata świetności ma już za sobą, weryfikacja techniczna może budzić w nas pewne obawy. Czy jest jakiś sposób, który pomoże nam przygotować auto do badań technicznych? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Przegląd techniczny - na czym polega?

Przegląd techniczny polega na całościowym sprawdzeniu stanu naszego pojazdu. Rozpoczyna się od skontrolowania dokumentacji, a w szczególności zgodności zawartych w niej informacji ze stanem faktycznym. Kontroli podlega także stan licznika, który nie może być niższy niż podczas poprzednio wykonanego badania lub ostatniej kontroli policyjnej. 

Badania techniczne obejmują także kontrolę ogumienia, czyli sprawdzenie stanu opon oraz ich dopasowania do pojazdu, a także kontrolę oświetlenia, czyli sprawdzenie poprawności jego działania, prawidłowości ustawienia i odpowiedniej barwy. Kolejnym istotnym elementem jest oczywiście układ hamulcowy, który powinien być zawsze sprawny i gotowy do działania (weryfikacji podlegają hamulec ręczny oraz nożny) i układ kierowniczy, który oceniany jest pod kątem stanu technicznego różnego rodzaju połączeń, drążków kierowniczych i innych elementów, które dają możliwość prawidłowego prowadzenia pojazdu. 

Inne elementy, które są sprawdzane w czasie przeglądu okresowego to:

  • podwozie i zawieszenie: sprawdzeniu podlega stan układu napędowego, sprzęgła, zbiornika paliwa i przewodów,
  • instalacja elektryczna: sprawdzeniu podlega akumulator, urządzenia elektryczne oraz złącza elektryczne do przyczepy,
  • osprzęt: sprawdzeniu podlega stopień skorodowania, zamykanie drzwi, stan szyb, wycieraczki, spryskiwacze, pasy, sygnały dźwiękowe, ale także poziom emisji zanieczyszczeń.

 

Jak przygotować auto?

Czy istnieje jakiś sposób na to, by przygotować auto do przeglądu okresowego? Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście bieżąca dbałość o stan techniczny pojazdu i szybkie naprawianie wszystkich pojawiających się usterek. Warto pamiętać, że jeśli nasz samochód posiada istotne dla jego funkcjonowania wady, przegląd nie zostanie "podbity". Nie warto więc czekać, aż to specjalista zwróci naszą uwagę na dany problem. O wiele lepszym wyjściem jest świadome, zaplanowane i systematyczne naprawianie usterek.